აირჩიე სართული
8 7 6 5 4 3 2 1 -1P -2P
A
B
C
D
სართული
ხელმისაწვდომია:
2
დეტალური ძებნა
სახლი ბინა No სართული ოთახები ფართი სტატუსი ფასი
A
01A 1 4 374.34 მ2 გაყიდულია
A
02A 1 4 126.96 მ2 გაყიდულია
A
03A 1 3 125.3 მ2 გაყიდულია
A
04A 1 4 176.9 მ2 გაყიდულია
A
05A 1 4 147.38 მ2 გაყიდულია
A
06A 2 3 154.87 მ2 გაყიდულია
A
07A 2 2 66.29 მ2 გაყიდულია
A
08A 2 4 111.5 მ2 გაყიდულია
A
09A 2 4 124.26 მ2 გაყიდულია
A
10A 2 3 107.86 მ2 გაყიდულია
A
11A 2 3 169.29 მ2 გაყიდულია
A
12A 3 4 175.56 მ2 გაყიდულია
A
13A 3 4 122.9 მ2 გაყიდულია
A
14A 3 4 140.8 მ2 გაყიდულია
A
15A 3 2 76.44 მ2 გაყიდულია
A
16A 3 3 160.19 მ2 გაყიდულია
A
17A 4 3 146.99 მ2 გაყიდულია
A
18A 4 4 122.58 მ2 გაყიდულია
A
19A 4 4 139.49 მ2 გაყიდულია
A
20A 4 2 77.59 მ2 გაყიდულია
A
21A 4 2 129.24 მ2 გაყიდულია
A
22A 5 5 261.61 მ2 გაყიდულია
A
23A 5 3 117.05 მ2 გაყიდულია
A
24A 5 4 171.38 მ2 გაყიდულია
B
25B 2 3 157.85 მ2 გაყიდულია
B
26B 2 3 163.05 მ2 გაყიდულია
B
27B 2 2 83.44 მ2 გაყიდულია
B
28B 3 4 183.48 მ2 გაყიდულია
B
29B 3 3 128.03 მ2 გაყიდულია
B
30B 3 2 86.23 მ2 გაყიდულია
B
31B 4 3 171.81 მ2 გაყიდულია
B
32B 4 3 127.87 მ2 გაყიდულია
B
33B 4 4 240.79 მ2 გაყიდულია
B
34B 5 3 132.99 მ2 გაყიდულია
B
35B 5 3 128.47 მ2 გაყიდულია
B
36B 5 4 141.37 მ2 გაყიდულია
B
37B 6 3 123.36 მ2 გაყიდულია
B
38B 6 3 127.63 მ2 გაყიდულია
B
39B 6 4 141.37 მ2 გაყიდულია
B
40B 7 3 133.63 მ2 გაყიდულია
B
41B 7 3 128.15 მ2 გაყიდულია
B
42B 7 4 137.64 მ2 გაყიდულია
B
43B 8 4 391.84 მ2 გაყიდულია
C
44C 2 3 121.21 მ2 გაყიდულია
C
45C 2 2 78.9 მ2 გაყიდულია
C
46C 2 2 74.55 მ2 გაყიდულია
C
47C 3 3 121.94 მ2 გაყიდულია
C
48C 3 2 80.38 მ2 გაყიდულია
C
49C 3 2 75.88 მ2 გაყიდულია
C
50C 4 4 141.59 მ2 გაყიდულია
C
51C 4 2 75.73 მ2 გაყიდულია
C
52C 4 2 98.85 მ2 გაყიდულია
C
53C 5 4 133.44 მ2 გაყიდულია
C
54C 5 5 184.49 მ2 გაყიდულია
C
55C 6 4 133.65 მ2 გაყიდულია
C
56C 6 5 185.21 მ2 გაყიდულია
C
57C 7 5 453.8 მ2 გაყიდულია
D
58D 2 3 122.11 მ2 გაყიდულია
D
59D 2 3 112.82 მ2 გაყიდულია
D
60D 2 4 209.18 მ2 გაყიდულია
D
61D 3 3 123.61 მ2 გაყიდულია
D
62D 3 3 114.11 მ2 გაყიდულია
D
63D 3 2 66.16 მ2 გაყიდულია
D
64D 3 2 83.34 მ2 გაყიდულია
D
65D 4 4 131.95 მ2 გაყიდულია
D
66D 4 3 113.63 მ2 გაყიდულია
D
67D 4 3 148.35 მ2 გაყიდულია
D
68D 4 2 120.15 მ2 გაყიდულია
D
69D 5 4 132.71 მ2 გაყიდულია
D
70D 5 3 113.56 მ2 გაყიდულია
D
71D 5 4 219.22 მ2 გაყიდულია
D
72D 6 4 132.68 მ2 გაყიდულია
D
73D 6 3 112.97 მ2 გაყიდულია
D
74D 6 4 203.34 მ2 გაყიდულია
D
75D 7 5 325.22 მ2 გაყიდულია

დაგვიკავშირდით

სახელი
ტელეფონის ნომერი
E-mail*
შეტყობინება